ریل تایم الکتروفورز

ریل تایم الکتروفورز

ریل تایم الکتروفورز

ریل تایم الکتروفورز

الکتروفورز آگارز نوعی از ژل الکتروفورز است که در زمينه های بيوشيمی ، ژنتيک و ديگر زير گروه های علوم سلولی و مولکولی جهت جداسازی انواع توالیDNA ، RNA و يا پروتئين در يک بستر ايجاد شده با استفاده از ژل آگارز استفاده می شود. جداساز مولکول های زيستی با اعمال نمودن يک ميدان الکتريکی بـر روی اين بستر رخ می دهد. ژل های آگارز بـه راحتی قابل شکل گيری و مهمترين گزينه جهت جداسازی انواع مختلفDNA در آزمايشگاه هستند.DNA جداساز شده را می توان با رنگ آميز زير نور UV مشاهده کرد. در سيستم ريل تايم الکتروفورز سـاخت دنا ژن تجهيز کاربر بـه سـادگی قادر به جداسازی انواع اسيدهای نوکلئيک است. و همچينين در حين ران شدن نمونه ها کابر قادر به مشاهده وضعیت باندها خواهد بود. به این صورت که شما همزمان با انجام عملیات الکتروفورز می توانید با زدن یک دکمه و روشن کردن سیستم ترانسلومیناتور safe دستگاه ,باندهای DNA را مشاهده کنید.

برای انجام این نوع آزمایش ها شما نیاز به تهیه ژل آگارز دارید که سیستم ژل کستینگ دنا ژن تجهیز این کار را به راحتی برای شما انجام می دهد.

سيستم های الکتروفورز دنا ژن تجهيز به گونه ای طراحی شده اند که سال ها قابليت استفاده با کيفيت بالا را دارند.

اگر قصد خرید این محصول را دارید با ما تماس بگیرید.


مشخصات فنی
مدلMini Real-Time ElectrophoresisMidi Real-Time Electrophoresis
ابعاد ژل(cm)7*7 7*10 – 10*10
ولتاژ پاور (V)50 50-100-150
جریان (mA)Up to 200 Up to 200
ابعاد تانک (cm)15*19*7 17*23*7
حجم بافر (ml)260-320 300-450
تعداد نمونه (کامب دو طرفه)7 یا ۱۰۱۰ یا ۱۴
حداکثر تعداد نمونه2042